POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

 

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

 

Responsable:MINGO GASTRONOMIA, S.L.
Finalitat:Realitzar els processos de selecció de personal.
Legitimació:Execució d’un contracte.
Destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
Procedència:El propi interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MINGO GASTRONOMIA, S.L.
B61019899
C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els
processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Gestíon dels Curriculum vitae lliurats pel candidat per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades identificatives.
Adreces postals i electròniques.

ᐅ TRACTAMENT DE LES DADES DELS CLIENTS

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials.

Legitimació:
 • Execució d’un contracte.
 • Interès legítim del Responsable.
Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable.
Procedència:El propi interessat.

 

Informació completa de tractament de dades

 

1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades? MINGO GASTRONOMIA, S.L.

B61019899
C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

ᐅ TRACTAMENT DE LES DADES DELS RECLAMANTS DE L'EXERCICI DELS DRETS PERSONALS

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:

Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades.

Legitimació:

Compliment d’una obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Autoritats de control, Organismes de l’administració pública.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.

Procedència:El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MINGO GASTRONOMIA, S.L.
B61019899
C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Tratamos la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Compliment d’una obligació legal: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades.(art. 6.1.c).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Autoritats de control, Organismes de l’administració pública i Defensor del Poble., amb la finalitat de Gestionar les possibles responsabilitats (requisit legal).

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

ᐅ TRACTAMENT DE LES DADES DE POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:
 • Execució d’un contracte.
 • Consentiment de l’interessat.
 • Interès legítim del Responsable.
Legitimació:
 • Execució d’un contracte.
 • Consentiment de l’interessat.
 • Interès legítim del Responsable.
Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable.

Procedència:El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? MINGO GASTRONOMIA, S.L.
B61019899
C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
  Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

ᐅ TRACTAMENT DE LES DADES DE PREVENCIÓ DEL RISC DE PROPAGACIÓ DE COVID-19

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:

Salvaguardar els interessos vitals de les persones.

Legitimació:
 • Compliment d’una obligació legal.
 • Missió en Interès públic.
Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat; Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.

Procedència:El propi interessat.

 

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? MINGO GASTRONOMIA, S.L.
B61019899
C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general i la salut laboral en particular, en relació amb la propagació de la COVID-19. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a determinar la possible propagació de l’epidèmia, seguint les directrius que publiquin sobre aquest tema les autoritats sanitàries. En el moment de la seva supressió es mantindran bloquejats a la disposició de les autoritats laborals durant el temps que indica la legislació laboral i altres autoritats competents per a l’exigència del compliment de responsabilitats.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Compliment d’una obligació legal: Salvaguardar la salut dels empleats de l’entitat en relació amb la propagació de la COVID-19. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Missió en Interès públic: Salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general, en relació amb la propagació de la COVID-19. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, amb la finalitat d’informar d’un possible focus epidèmic a les autoritats. (requisit legal).
 • Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals, amb la finalitat de demostrar les mesures de control epidèmic aplicades, en l’àmbit d’una inspecció laboral. (requisit legal).

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

ᐅ TRACTAMENT DELS PROVEÏDORS

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:

Gestionar la prestació dels serveis contractats.

Legitimació:
 • Execució d’un contracte.
 • Interès legítim del Responsable.
Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable.

Procedència:El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MINGO GASTRONOMIA, S.L.
B61019899
C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
  Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

ᐅ TRACTAMENT DE LES DADES DE VIDEOVIGILÀNCIA (CONTROL LABORAL)

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:

Control i direcció de l’activitat laboral.

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable.

Procedència:El propi interessat.

 

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • MINGO GASTRONOMIA, S.L.
 • B61019899
 • C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
 • mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de controlar i dirigir l’activitat laboral usant els sistemes de videovigilacia del responsable. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Jutjats i Tribunals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Reial decret llei 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (art. 20.3); Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (art. 89).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès una falta d’àmbit laboral (requisit legal).

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable de tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

 • Les categories de dades que es tracten són:
 • Dades identificatives.

ᐅ TRACTAMENT DE LES DADES DEL PERSONAL

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:

MINGO GASTRONOMIA, S.L.

Finalitat:

Gestionar la relació laboral.

Legitimació:
 • Execució d’un contracte.
 • Compliment d’una obligació legal.
Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae).

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable.

Procedència:El propi interessat.

 

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • MINGO GASTRONOMIA, S.L.
 • B61019899
 • C/ Ctra. Barcelona C-245, s/n – 08840 – Viladecans – BARCELONA 936373847
 • mingo@calmingo.net

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MINGO GASTRONOMIA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
 • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestion d’accidents laborals, en el seu cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social; Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball; RGPD arts. 6.1.c i 9.2.b). Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d’empleats (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MINGO GASTRONOMIA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MINGO GASTRONOMIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves

dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MINGO GASTRONOMIA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.